Cơ điện tử

【Kinh Doanh Cơ Điện Tử】

Ngoài các sản phẩm cơ điện tử công nghiệp của Tập đoàn Mitsubishi Electric (máy xử lý laser, máy phóng điện, máy xử lý tia điện tử, máy in 3D), các hệ thống tự động và tiết kiệm lao động theo đuổi hiệu quả sản xuất từ ​​các thiết bị gia công chính xác cao như Yasuda Industries Co., Ltd .trung tâm gia công được đề xuất. Chúng tôi ủng hộ sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, tập trung vào khuôn mẫu.

TOP