NARASAKI GROUP

Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Narasaki Sangyo

事業概要 Chức năng trụ sở chính Trang web công ty

Công ty TNHH Narasaki Stax

事業概要 Chuyển tiếp cảng, vận tải kết hợp, vận tải biển, đại lý Trang web công ty

Công ty TNHH dầu Narasaki

事業概要 Kinh doanh bán lẻ, kinh doanh bán hàng, kinh doanh dịch vụ hàng hải Trang web công ty

Công ty TNHH Thương mại Yue (Thượng Hải) NARASAKI TRADE(SHANGHAI)CO.,LTD.

事業概要 Sản phẩm Mitsubishi Electric, giải pháp FA và kinh doanh đúc
Xử lý tốt / siêu chính xác, vật liệu hiệu suất cao
Trang web công ty

TOP