Laser sợi quang 2D (dòng GX)

Xử lý tốc độ cao từ tấm mỏng đến tấm dày

Máy xử lý laser để gia công kim loại tấm có tốc độ xử lý cao nhất từ ​​tấm mỏng đến tấm dày và chi phí vận hành, và nó không cần bảo trì so với máy xử lý laser carbon dioxide.

TOP