Laser CO2 2D (dòng HV2-R)

Xây dựng một dây chuyền năng suất cao!

Đây là một máy gia công laser đa năng với hiệu suất xử lý tuyệt vời, năng suất và hiệu suất chi phí. Đạt được tốc độ cao, gia công chính xác cao bất kể đó là kim loại hay phi kim loại.

TOP