Vật Liệu Hiệu Suất Cao

【Kinh doanh hợp đồng gia công vật liệu hiệu suất cao】

Chúng tôi cung cấp 6 danh mục trong một bước, bao gồm 5 danh mục gốm sứ, nhựa kỹ thuật, kim loại, thủy tinh và carbon, cùng với xử lý bề mặt như sơn phủ và làm sạch chính xác. Chúng tôi hỗ trợ từ một mảnh đến sản xuất hàng loạt. Chúng tôi đề xuất nhiều loại vật liệu và gia công cho Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc tùy theo độ khó của sản phẩm.

TOP