Kim loại đặc biệt

■ Tổng quan

Chúng tôi hỗ trợ nhiều loại hợp kim và kim loại hiếm.
Chúng tôi có nhiều kết quả xử lý đối với các vật liệu khó cắt và chúng tôi có thể đề xuất giảm chi phí cho các kim loại hiếm trong sản xuất ở nước ngoài.

 

■ Thông số kỹ thuật

Hệ thống hợp kim
· Hợp kim titan
· Hợp kim đồng
・ Hợp kim magiê
・ Inconel
・ Hastelloy
・ Invar
・ Nhiều loại khác

Hệ thống kim loại hiếm
· Vonfram
· Titan
· Molypden
· Tantali
・ Nhiều loại khác

TOP