Tấm sưởi

■ Tổng quan

Chúng tôi phân tích và mô phỏng sự phân bố nhiệt độ bề mặt do những thay đổi về hình dạng tấm, vật liệu, độ dày, v.v. theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
Với bộ gia nhiệt mica làm trục, cả hai mặt có thể được mong đợi để cải thiện khả năng bảo trì và kéo dài tuổi thọ bằng cách sử dụng một tấm kim loại dẫn nhiệt cao và cấu trúc đơn giản kẹp gốm cho các thông số kỹ thuật ở nhiệt độ cao.

 

■ Tính năng

Phản ứng nhanh
Phân bố nhiệt độ đồng đều
Hiệu suất sưởi ấm cao
Nhiều hình dạng

TOP