Xử lý bề mặt

■ Tổng quan

Chúng tôi thường hỗ trợ các công nghệ xử lý bề mặt như các lớp phủ khác nhau, xử lý bằng phương pháp thổi và làm sạch chính xác cấp bán dẫn.
Đặc biệt đối với lớp phủ, chúng tôi hỗ trợ nhiều loại phim khác nhau, vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

■ Thông số kỹ thuật

Mạ ion
Nói lung tung
CVD huyết tương
Phun nhiệt
Lớp phủ flo
Xử lý vụ nổ
Làm sạch chính xác cấp bán dẫn

TOP